การสอบเพื่อจัดกลุ่มเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ

 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดการสอบเพื่อจัดกลุ่มเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์