การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 
โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้อง Computer 2 และ Computer 3 อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์