การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์