ขอแสดงความยินดีกับ นายจิตรภาณุ รูปขำ ม.6/3 ปีการศึกษา 2566 มีคะแนนสูงสุด ด้านภาษาไทย การสอบ NETSAT

 


โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดี
กับ นายจิตรภาณุ รูปขำ ที่มีคะแนนสูงสุดวิชาความฉลาดรู้ทั่วไป
ด้านภาษาไทย การสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์