การประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูของโรงเรียนแม่ข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

 

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 คณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูของโรงเรียนแม่ข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ 
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์