กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) ม.1/1 ปีการศึกษา 2567


วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) ม.1/1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์