วันที่ 3 การประชาสัมพันธ์การระดมทุนผ้าป่า สร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 โดยนายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา เดินทางไปประชาสัมพันธ์การระดมทุนผ้าป่า โครงการร้อยเหรียญรวมใจ เม็ดทรายถมทะเล สร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนปทุมราชวงศา กับร้านค้าต่าง ๆ ในเขตอำเภอปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์