ตัวแทนนักเรียน ม.5/1(GIP) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

 

ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 ตัวแทนนักเรียน ม.5/1(GIP) จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ จัดค่ายโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์