ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TDED ประจำปี 2657

  

📣 เตรียมตัวให้พร้อม #TEDET67

👨‍🎓👩‍🎓รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 - ม.3 เข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/RzrpWUXaVcgaxF2n/?mibextid=xfxF2iแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์