ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 รวมทั้งหมด 12 เหรียญ 1)ระดับเหรียญเงิน 1 คน 2)ระดับเหรียญทองแดง 11 คน ได้แก่
1.นางสาวมนัญญา มนัส ชั้น ม.3/1 รางวัลเหรียญเงิน มีสิทธิ์สอบรอบสอง
2.เด็กชายพงศกร จอมคำสิงห์ ชั้น ม.1/1 รางวัลเหรียญทองแดง
3.เด็กชายกิตติ์พงศ์วรรธน์ ปารีพันธ์ ชั้น ม.2/1 รางวัลเหรียญทองแดง
4.เด็กชายจิรกุล ศิริโภค ชั้น ม.2/1 รางวัลเหรียญทองแดง
5.เด็กชายจิรันดร พุ่มจันทร์ ชั้น ม.2/1 รางวัลเหรียญทองแดง
6.เด็กหญิงธัญชนก แก้วโวหาร ชั้น ม.2/1 รางวัลเหรียญทองแดง
7.นายกฤติชัย กลางสูงเนิน ชั้น ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง
8.นายภูริภัทร พาเชื้อ ชั้น ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง
9.นางสาวญาณาภรณ์ พงษ์คำมูล ชั้น ม.3/1 รางวัลเหรียญทองแดง
10.นายภานุพงค์ ศรีสุวงษ์ ชั้น ม.3/3 รางวัลเหรียญทองแดง
11.นายปราชญา รุ่งเรือง ชั้น ม.3/6 รางวัลเหรียญทองแดง
12.นางสาวอัญมณี รอบโลก ชั้น ม.3/9 รางวัลเหรียญทองแดง
 
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์