รับพระราชทานเกียรติบัตรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE

 

นายวชิรวิทย์ อัปกาญจน์ ม.5/1 ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ รับพระราชทานเกียรติบัตรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP 28 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

::>รูปภาพทั้งหมดแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์