ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุข

 


วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ DOPA Channel  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์