การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้างานของบุคลากรใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจการปฏิบัติตน และวัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา  ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์