พิธีเปิดค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ FLIP (Summer Intensive Camp 2023)

 


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีเปิดค่ายปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ FLIP (Summer Intensive Camp 2023) โดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์