การนิเทศและประชุม PLC LM 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้    สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานประชุม PLC LM0 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์