ต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2566

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566  ณ  ห้องประชุมบริดจสโตน และห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา  นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  และภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี  2566

::>ลิงค์รูปภาพ


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์