โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

 


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมโครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์