นิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศการสอน นางสาวสิรินดา  สีโส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์