พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนไทย (รร.ปทุมราชวงศา) และนักเรียนญี่ปุ่น ในการนี้ นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์