โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์