พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดจัดป้ายนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.10 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดจัดป้ายนิทรรศการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวโอวาทให้กับนักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
4. รางวัลชมเชย ม. 1/9, 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9, 5/4, 6/2, 6/4,  6/6, 6/7


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์