พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์