นิเทศกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูวีรชัย เฉิดฉาย ครูจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง ครูอัญรินทร์ ชูเดช

 

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศจัดการเรียนการสอน ครูวีรชัย เฉิดฉาย ครูจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง คุณครูอัญรินทร์ ชูเดช กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์