ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนลือวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลือวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 20 คน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมลำดวน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์