กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/1 และ ม.4/1 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ชั้น ม.1/1 และ ม.4/1 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์