นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2566

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2566 (หลักสูตร 3 วัน) ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์