การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 


วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียน 1) เด็กชายจิรันดร พุ่มจันทร์ ม.3/1 2) เด็กชายภูริณัฐ โพธิ ม.3/1 3) นายอรรธชัย  บุญแดนไพร ม.4/1 4) นายเอกราช ทองกล่ำ ม.6/1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ลิงค์รูปภาพ

::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์