ผอ.รัศมี ถิ่นขาม ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อบอจ ครั้งที่ 4/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์