แนะนำคุณครูชาวต่างชาติและคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนคนใหม่

 


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แนะนำคุณครูชาวต่างชาติและคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนคนใหม่ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์