รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564
1.โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล เหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2.นางสาวสิรินดา  สีโส ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ
3.นายอรรถพล  สุขทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเพื่อการเรียนการสอน
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์