มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ และงานงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์