พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคม เข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมเป็นเกียรติใน  พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคม เข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญธรณ์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์