นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์