นักเรียน GIP เข้าร่วมการสอบ Math Test ปี 2566

 

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการสอบ Math Test ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์