การนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานงบประมาณ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา  ได้ดำเนินงานการนิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานงบประมาณ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์