โครงการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์