รางวัลชนะเลิศ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๖๗

 


นายสงบ กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์