ร่วมแสดงความยินดีและส่งคุณครูอรอนงค์ ไพเราะ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ส่งบุคลากร นางสาวอรอนงค์ ไพเราะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์