รับรายงานตัวครูย้ายมาใหม่ นางสาวธัญลักษณ์ สมนึก

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัว นางสาวธัญลักษณ์ สมนึก ย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม ปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์