การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. นักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการบริการจากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์