รับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ชมรม TO BE NUMBER 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 โรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์