คุณพรเพ็ญ พวันนา ศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมราชวงศา มอบทุนการศึกษา 15,000 บาท

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.20 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ คุณพรเพ็ญ พวันนา  ศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้มามอบทุนการศึกษา 15,000 บาท ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์