การรับทราบคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแจ้งผลคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ให้กับข้าราชการครู บุคลากร ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์