การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 Science Contest 2023 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

 


วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าร่วมการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24  (Science Contest 2023) ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์