โครงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่แรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์