การแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

 

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1และ ม.4  โครงการห้องเรียนพิเศษ GIP , FLIP PROGRAM และ  SMTE  ประจำปีการศึกษา 2567 ในโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฏร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์