มอบเงินบริจาคจากนักเรียนและคณะครูช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียน นางสาวชนิตตา แสงทอง ชั้น ม.5/9

 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา นำโดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู    เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากนักเรียนและคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา จำนวน 13,225 บาท เพื่อช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนักเรียน นางสาวชนิตตา แสงทอง ชั้น ม.5/9 ที่ได้เสียชีวิต


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์