ชมรมนาฏศิลป์ร่วมการแสดงในบูทอำเภอปทุมราชวงศา

 


ชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมการแสดงในบูทของอำเภอปทุมราชวงศา งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์