การแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ภาพเพิ่มเติม

::>ภาพเพิ่มเติม


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์