การนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการนิเทศติดตามเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย นางสาวณปภัช บุญสมศรี และนางมลฤดี รัตโน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์